Kėdainių naujienos
Miestas

Viešuosius renginius rengsime lengviau ir draugiškiau aplinkai bei žmonėms

Kėdainiai liberalizavo 10 metų rajone egzistavusią viešųjų renginių organizavimo tvarką ir sumažino biurokratiją: leidimų reikės tik masiniams renginiams, juose nebeliks plastikinių indų, rengėjams nebereiks patiems pranešti kitoms institucijoms apie renginį. Taisyklės įpareigojo organizatorius tam tikruose renginiuose apdrausti dalyvius ir žiūrovus. 

 „Kėdainiai patvirtino modernias ir pažangias renginių organizavimo taisykles. Mes sumažinome biurokratiją ir nuėmėme dalį rūpesčių nuo rengėjų. Pagal naujas taisykles jiems nebereiks lakstyti tarp institucijų derinant daugybę organizacinių dalykų. Taip pat nebus galima naudoti vienkartinių plastiko produktų – taip skatinsime atsakingą vartojimą“, – tarybos posėdyje sakė Tarybos narė Karolina Štelmokaitė. 

Vienas iš svarbesnių pokyčių, demonstruojančių ekologišką savivaldybės nuostatą, yra užtikrinti, kad organizuojamo masinio viešo renginio teritorijoje nebūtų naudojami vienkartiniai plastikiniai indai. Prekiauti alkoholiniais gėrimais bus leidžiama tik nedūžtančioje taroje. Taip pat išlieka reikalavimas renginio metu palaikyti švarą ir tvarką. Pasibaigus renginiui sutvarkyti renginio vietą. 

Dar viena naujovė – praktiškai naujoji tvarka įteisina „vieno langelio principą“. Pateikus prašymą jis bus svarstomas komisijoje, kurioje dalyvaus visų, už renginį atsakingų, institucijų atstovai, ir nebereikės lakstyti tarp jų, ir teikti informaciją. 

Renginio organizatoriai privalės palaikyti viešąją tvarką bei renginiuose, kuriuose planuojami automobilių, motociklų ar aviacijos priemonių pasirodymai, apdrausti dalyvius ir žiūrovus nuo nelaimingų atsitikimų. 

Administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Vytautas Andriulis tikisi, kad nuo aprašo įsigaliojimo leidimo reikės tik maždaug vienam trečdaliui per metus rengiamų renginių – kiti galės vykti užpildžius nustatytos formos pranešimą savivaldybės administracijos direktoriui. Tai iš esmės palengvins situaciją rengėjams. 

Naujasis aprašas apibrėžia tvarkas ir reikalavimus renginiams, kurie rengiami savivaldybės viešosiose vietose. Jis netaikomas tiems renginiams, kurie rengiami uždarose patalpose, privačioje teritorijoje, ir tiems, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas bei religinių švenčių apeigoms ir kulto ceremonijoms, vykstančioms kulto pastatuose ir aplink juos.

Nuo metų pradžios Kėdainių rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius išdavė 118 leidimų renginiams organizuoti. 

Kėdainių rajono savivaldybės taryba administracijos parengtą „Renginių organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą“ patvirtino lapkričio 29 dienos posėdyje.

Sužinokite daugiau

Socialinių būstų plėtra Kėdainiuose labai sėkminga: laukiančiųjų eilė trumpėja, aprūpinimo kokybė gerėja

Reporteris

Sudaryta komisija dėl Vytauto parke atliktų darbų patikrinimo

Reporteris

AB „Panevėžio energija“ šilumos kaina nuo gruodžio 1 dienos

Reporteris

Komentarai

X