Kėdainių naujienos
Jaunimas

2019 metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Nacionalinis egzaminų centras jau paskelbė šių metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų kalbos, biologijos, informacinių technologijų, rusų kalbos, fizikos, istorijos, chemijos ir geografijos rezultatus. Egzaminus laikyti registravosi 379 Kėdainių rajono savivaldybės gimnazijų kandidatai.

Iš paskelbtų rezultatų džiugina, kad šimto balų įvertinimą gavo 20 kandidatų (praėjusiais metais – 34): 6 – „Atžalyno“ gimnazijoje, 14 – Šviesiojoje gimnazijoje:

Anglų kalbos egzamino – 13 (4 – „Atžalyno“ gimnazijos ir 9 – Šviesiosios gimnazijos); Informacinių technologijų – 2 (Šviesiosios gimnazijos);

Lietuvių kalbos ir literatūros – 1 (Šviesiosios gimnazijos);

Chemijos – 1 („Atžalyno“ gimnazijos);

Matematikos – 3 (1 – „Atžalyno“ gimnazijos ir 2 – Šviesiosios gimnazijos).

Šiemet yra mažiau šimto balų vertinimų nei praėjusiais metais. Tačiau smagu, kad net 5 savivaldybės abiturientai gavo po du šimtukus:

Nedas Našlėnas, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos abiturientas, gavo du šimto balų įvertinimus (iš chemijos ir matematikos egzaminų).

Mykolas Jerutis, Kėdainių šviesiosios gimnazijos abiturientas, gavo du šimtukus (iš lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos egzaminų).

Eitvilė Mickevičiūtė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinė, gavo du šimto balų įvertinimus (iš matematikos ir anglų kalbos egzaminų).

Airidas Kutra, Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinys, gavo du šimtukus (iš IT ir anglų kalbos egzaminų).

Gvidas Radzevičius, Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinys, gavo du šimtukus (iš IT ir anglų kalbos egzaminų)

Informacinių technologijų egzaminą laikė 39 kandidatai. Visi sėkmingai išlaikė. Tačiau aukštesniuoju lygiu, t. y., įvertinimas 86−100 balų išlaikė tik 25,74 proc. laikiusiųjų.

Užsienio kalbos (anglų) egzaminą laikė 277 bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. Neišlaikiusiųjų – 3. Daugumos abiturientų gauti įvertinimai atitinka pagrindinį pasiekimų lygį, t. y., įvertinimai nuo 36 iki 85 balų (54 proc. tokių įvertinimų).

Biologijos egzaminą laikė 99 abiturientai. 2 neišlaikė šio egzamino. Ir dominuoja pagrindinis pasiekimų lygis (65 proc. kandidatų pasiekė šį lygį).

Matematikos egzaminą laikė 237 kandidatai. Nepasisekė išlaikyti šio egzamino 33 savivaldybės abiturientams (13,92 proc.) ir daugiausia įvertinimų atitiko tik patenkinamą pasiekimų lygį, t. y., 16−35 balai (tokių abiturientų 45 proc.).

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą rinkosi ir laikė 261 kandidatas. Egzaminą išlaikė 91,57 proc. visų laikiusiųjų (šalyje – 90,62 proc.). Daugiausia įvertinimų atitinka pagrindinį pasiekimų lygį (45,59 proc.).

Užsienio kalbos (rusų) egzaminą laikė 6 rajono abiturientai ir visi sėkmingai išlaikė.

Fizikos egzaminą laikė 39 kandidatai. Vienas neišlaikė šio egzamino. Fizikos pasiekimų lygis – pagrindinis (46,15 proc. abiturientų pasiekė šį lygį).

Chemijos egzaminą laikė 35 abiturientai. Visi išlaikė šį egzaminą. Pusė laikiusiųjų įvertinimai atitiko pagrindinį pasiekimų lygį. Visoje šalyje iš šio egzamino šimtukų tik 40 ir vieną iš jų uždirbo mokinys iš „Atžalyno“ gimnazijos. Puiku.

Geografiją rinkosi laikyti 27 kandidatai. Vienas šio egzamino neišlaikė ir dominuoja pagrindinis pasiekimų lygis (50,35 proc. laikiusiųjų).

Istoriją laikė 121 mokinys. Šį egzaminą išlaikė 99 proc. laikiusiųjų. Įvertinimai (57 proc.) atitinka pagrindinį pasiekimų lygį.

Brandos atestatai su pagyrimu bus išduoti 3 savivaldybės abiturientams (dviem iš Šviesiosios gimnazijos ir vienam iš „Atžalyno“ gimnazijos).

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Skinutė Jankevičienė

Sužinokite daugiau

Po pirmojo žiemos priėmimo profesinės mokyklos skaičiuoja naujus mokinius

Reporteris

M. Majauskas siūlo uždrausti aromatizuotas elektronines cigaretes

Reporteris

Gyventojai gali teikti prašymus gauti socialinę paramą mokiniams

Reporteris

Komentarai

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.